Vele dorpen en steden

Zuidwest-Friesland is een regio in de Nederlandse provincie Friesland. De regio wordt over het algemeen genomen gevormd door de gemeenten Gaasterland-Sloten, Lemsterland en Súdwest-Fryslân. Die laatste gemeente is per 1 januari 2011 ontstaan en is vernoemd naar de ligging binnen de provincie en de regio. Niet te verwarren met de Zuidwesthoek, een grotere streekduiding die ook Zuidwest-Friesland omvat. Met Zuidwest-Friesland wordt soms ook het gebied geduid dat drie genoemde gemeenten omvat met daarbij het merendeel van de gemeenten Scharsterland (waarmee het de Zuidwesthoek vormt), Heerenveen en Weststellingwerf. Ook wordt de algemeen genomen regio soms zonder de gemeente Lemsterland geduid.

De stad Sneek wordt meestal als de hoofdplaats gezien van Zuidwest-Friesland. Het is het watersportcentrum van de regio die vooral bekend is als watersportgebied en dan met name het uitgestrekte merengebied van Zuidwest-Friesland. Maar liefst zeven van de Friese elf steden zijn gelegen in deze regio. De grootste stad daarvan is Sneek, de andere steden zijn IJlst, Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum en Bolsward. Ander grote en middelgrote plaatsen in de regio zijn Lemmer, Makkum, Balk, Koudum en Heeg.

Via onderstaande foto's komt u bij de verschillende plaatsen met alle bijzonderheden en mogelijkheden voor een fantastisch verblijf.